Replacement image used when flash does not load
Miércoles - 1 Diciembre 2021

RENOVACIÓ PARCIAL CONSELL ESCOLAR I CALENDARI ELECTORAL

 Estimats professors, pares i alumnes:

 
D’acord amb la normativa vigent, el 26 de novembre realitzarem a aquest Centre Concertat les eleccions per a la renovació parcial, i posterior constitució del Consell Escolar de centre, mitjà de participació en la vida escolar de tots els estaments implicats. Aquest Col•legi informa a tota la Comunitat Educativa, per que puguen exercir els seus drets reconeguts en el marc de dita normativa.
 
Per a la seua informació els recorde la composició del Consell Escolar:
- El Director Pedagògic
- Tres representants de l’Entitat Titular
- Quatre representants dels professors
- Quatre representants dels pares/mares
- Dos representants dels alumnes
- Un representant del personal no docent.
 
 
En aquesta ocasió, la renovació del Consell Escolar sols és parcial, és a dir, només s’escolliran dos professors, dos mares/pares, dos alumnes i un representant del personal d’administració i serveis, fet pel qual el Consell Escolar només quedarà renovat en la seua meitat.
 
El camp d’actuació del Consell Escolar és tan ampli, i la seua tasca tan important, fins i tot en l’aplicació de l’Ideari i la realització del caràcter propi del Centre, que per aquest motiu els demane a tots vostés a que siguen conscients de la transcendència de l’adequada elecció dels seus representants. Els anime, així mateix, per tal de que es presenten com a candidats, o donen els seus vots a aquells en qui confien.
 
En breu temps els informarem del Calendari Electoral, per tal que en tot moment puguen seguir tot el procés d’Eleccions a Consell Escolar.
 
Esperant la seua col•laboració, reben una cordial salutació de la:
 
 
                                                         PRESIDENTA CONSELL ESCOLAR
 
 
                                                               Fdo: Isabel Mollá Morales
 
 
CALENDARI ELECTORAL
 
15 OCTUBRE Comunicació, per escrit, a tots els estaments de la Comunitat Educativa de la convocatòria d’eleccions a Consell Escolar.                                                                                                                  
 
 
16 OCTUBRE                 Constitució de la Junta Electoral
 
 
 
20 OCTUBRE A
11 NOVIEMBRE            Presentació de candidatures
 
 
13 NOVIEMBRE               Publicació de la llista provisional de candidats
 
 
 
 
26 OCTUBRE A 
6   NOVEMBRE         Exposició pública dels Censos Electorals, per a la seua  comprovació.
 
 
 
17 NOVEMBRE               Reunió de la Junta Electoral per a l’aprovació dels censos electorals, proclamació de les candidatures i sorteig per a la designació dels membres que composaran les diferents meses electorals.    
 
 
26 NOVEMBRE Eleccions per a l’estament de pares/mares.   
                                     professors, alumnes           
 
 
4 DESEMBRE Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació dels candidats escollits.
 
 
14 DESEMBRE Constitució del nou Consell Escolar.